Irena Borštnar

deklca
Elektronski naslov urania999@gmail.com

Telefonska številka

Spletna stran

051 688 766

http://urania.si/

Področje supervizijskega dela Socialno varstvo, domovi za starejše, supervizija s prostovoljci, DPM

Supervizijski model in oblika

 

Razvojno edukativni model supervizije

Timska supervizija, koučing,

Izobrazba in usposobljenost

 

Dipl. organizatorka menedežerka, mag. supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja
Reference (izkušnje, članki) do 5 navedb

Borštnar, I., 2004. Pomen dela za osebe z duševno motnjo v razvoju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Univ. Maribor, Fak. za organizacijske vede

Borštnar, I., 2016. Razvoj supervizorja s poudarkom na začetni stopnji razvoja : magistrsko delo. Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta

Borštnar, I. 2016. Kreativnost in kreativne tehnike v superviziji. Socialna pedagogika, december 2016, letnik 20, številka 03 – 04, str. 277-294

Reference:

  • Skupinska supervizija, DPM Šenčur
  • Timska supervizija, Terme Olimje Podčetrtek
  • Koučing (osebno svetovanje), Dom za starejše Ljubljana Šiška
  • Koučing (osebno svetovanje), Dom starejših Preddvor
  • Skupinska supervizija, društvu Samarijan

 

Ta vnos je bil objavljen v Supervizorji. Zaznamek za trajno povezavo.