Študijski dan in skupščina Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje

Na lepo pomladno soboto, 16.3.2019, smo se družili na tradicionalnem študijskem dnevu. V gosteh smo imeli priznano coachinjo Bernardo Potočnik s prispevkom “Coaching – podpora pri našem osebnostnem in profesionalnem razvoju” in dr. Vito Poštuvan iz primorske univerze s prispevkoma “Čuječnost kot psihološka intervencija” in “Etika in etične dileme v superviziji”. Zanimivo delavnico o vplivu temperamentov na komunikacijo je izvedla naša članica Roberta Noemi. Izvolili smo tudi novo (staro) vodstvo društva.

Več fotografij si lahko ogledate na FB strani: Simpozij marec 2019

uraprogramizvajalci
8.30 – 9.00 Registracija 
9.00  – 9.15Pozdrav, uvodni nagovorBrigita Rupar, predsednica
9:15 – 10.45Coaching – podpora pri našem osebnostnem in profesionalnem razvoju (predavanje in delavnica)Bernarda Potočnik
10.45 – 11.15Odmor 
11.15 – 12.30Skupščina društva in volitve v organe, program društva za prihodnji 2 letiPredsednica, člani odborov, ostali člani
12.30 – 13.15Odmor  za kosilo 
13.15 – 14.45

Čuječnost kot psihološka intervencija

(delavnica) Prešernova dvorana

Vita Poštuvan
 Vpliv temperamentov na komunikacijo v supervizijski skupini (delavnica) Trubarjeva dvoranaRoberta Noemi
14.45 – 15.00Odmor 
15.00 – 15.30Etika in etične dileme v superviziji (predavanje) Vita Poštuvan

Predstavitev predavateljic in njihovih prispevkov:

Bernarda Potočnik, PCC coachinja (licenca Mednarodne zveze coachev – ICF)  in NLP trenerka (licenca mednarodnega združenja za NLP-INLPTA), magistrica antropoloških znanosti,  specializantka integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA, raziskovalka in udeleženka seminarja, ki mu pravimo življenje.  Za različna slovenska in mednarodna podjetja izvaja specializirane programe za uporabo veščin coachinga pri vodenju in profesionalnem razvoju zaposlenih, poslovni individualni in timski coaching, ter vodi akreditirani program za usposabljanje coachev ACTP Coach (Akreditacija s strani Mednarodne zveze coachev – ICF) v izobraževalnem centru Glotta Nova.

Na delavnici je predstavila temeljna izhodišča, proces in osnovna orodja coachinga, ter ključne izsledke globalne raziskave o uporabi in učinkih coachinga, ki jo je leta 2017 izvedla Mednarodna zveza coachev (ICF). Spregovorila pa je tudi o vlogi in pojmovanju supervizije v coachingu. Skozi izkušnjo so udeleženci spoznali GROW model coachinga, ki ga je razvil John Whitmore in ga podrobno predstavil v svoji knjigi Coaching for performance. Model je zelo razširjen predvsem zaradi preproste strukture, ki vsebuje bistvene prvine coaching pristopa.

Doc. dr. Vita Poštuvan, docentka na Oddelku za psihologijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologije Univerze na Primorskem in namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM. Vita se intenzivno ukvarja s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja in promocijo duševnega zdravja, z implementacijo novih preventivnih programov v Sloveniji in klinično-svetovalnim delom. Izkušnje ima z delom v zdravstvu, s terapevtskim delom z ljudmi v stiskah in razbremenitvah v kriznih situacijah. Je v supervizorski stopnji izobraževanja za vedenjsko-kognitivnega terapevta in izvaja svetovanja v okviru Psihološke svetovalnice ŠOUM. Izvaja tudi na čuječnosti temelječo kognitivno terapijo – predvsem v okviru programov NARA (MBCT – mindfulness based cognitive therapy; zaključila vse tri učiteljske stopnje izobraževanja).

Čuječnost danes dobiva na veljavi kot način skrbi za lastno duševno blagostanje. Je princip zavestnega usmerjanja pozornosti v trenutek tukaj in sedaj, pri čemer ne zasledujemo strogih ciljev, kaj želimo z vadbo doseči. Ključna vrlina, ki jo gojimo je prijaznost do sebe in drugih. V delavnici smo spoznali osnovne principe čuječnosti, izvedli praktične vaje in poskušali v sebi iskati potencial za razvoj veščin čuječnosti.

V predavanju o etiki je spregovorila o etičnih dilemah in etičnih principih v supervizijskem odnosu, odgovornosti supervizorja ter o etični zavesti kot ključni podstati njegovega dela.

Roberta Noemi, magistrica supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja; zaposlena na Centru za socialno delo primorsko-notranjska, je prevajalka in založnica strokovne literature s področja psihologije. Kot supervizorka deluje že od leta 2014 na področju sociale, šolstva, zdravstva in prostovoljstva.  Kot raziskovalka učenja kritičnega mišljenja v supervizijskem procesu sodeluje  z različnimi  skupinami strokovnjakov s ciljem ozaveščanja širše javnosti o pomembnosti supervizije v vseživljenjskem učenju in razvoju profesionalnih kompetenc.

V delavnici je predstavila vprašalnik s pomočjo katerega bodo udeleženci ugotavljali svoje osebnostne značilnosti. Če supervizor pozna značilnosti posameznih temperamentov, si bo bolj učinkovito  prizadeval za opolnomočenje posameznikovih pozitivnih lastnosti in jih uporabil kot orodje za učinkovitejše delo v supervizijskem procesu.

Ta vnos je bil objavljen v Naslovne objave, News, študijski dan. Zaznamek za trajno povezavo.