Supervizijsko vprašanje

Bistvo metode supervizije je sistematična refleksija lastnega ravnanja oz. izkušenj, naj bi se učni proces praviloma začel s praktično izkušnjo z delovnega področja, ki bi jo supervizant rad na naslednjem srečanju s pomočjo supervizorke in kolegov v skupini predelal in se učil iz nje. Ni nujno, da izkušnja predstavlja problem pri supervizantovem delu, temveč gre lahko tudi za dogodek, v katerem strokovni delavec ni dobro razumel svojih odzivov ali pa je kakšno stvar proti svojim pričakovanjem celo zelo dobro izpeljal, pa ni siguren, kaj je botrovalo temu. Opis izkušnje oz. dogodka naj bo čim bolj konkreten in natančen.

Pri tem je pomembno, da supervizant dobro razmisli, kaj je pravzaprav osnovni problem v opisani izkušnji in da si v zvezi z njim zastavi supervizijsko vprašanje, na katerega bi rad poiskal odgovor v procesu supervizije.

Vprašanja, ki so nam lahko v pomoč pri refleksiji našega delovnega polja:

Moja vloga: Kako se počutim v svoji delovni skupini? Kako ocenjujem svoje mesto v timu? Kako vidim svojo vlogo in svoj prispevek k skupnemu cilju? Kako vidim svoje delo in kako drugi? Kaj so moji potenciali, ki jih lahko izkoristim pri delu? Kje se mi zatika pri delu oz. kaj so moja šibka področja? Kaj je moje poslanstvo? Katere dileme se mi odpirajo pri delu? Kakšna so moja pričakovanja? Ali so moje vrednote skladne z vrednotami organizacije? Kaj me spravi iz tira pri delu?…

Okolje: Kakšno so pričakovanja okolja do moje delovne vloge in delovne organizacije? Kako okolje gleda na nas? Kako okolje vpliva na nas? Kaj mi prispevamo v okolje? …

Naloge in cilji: Kako jasno so definirane naše naloge in cilji? Ali so ti cilji v skladu s filozofijo ustanove, posameznih članov tima in s potrebami uporabnikov? Ali so doslej definirane naloge smiselne? Ali bi jih kazalo preoblikovati? Kako je to mogoče doseči? Kaj so naše prednosti in pomanjkljivosti? Kje so priložnosti in nevarnosti? Kaj je moj (naš) cilj in koliko je realen? Kako razumem(o) populacijo s katero delam (o)? Kakšen je moj (naš) pogled na naše delo? …

Delovna skupina ali tim: Kaj je tipično za to skupino? V kakšnem odnosu so te značilnosti s problemi, počutjem, cilji in pričakovanji? Na čem temeljijo moja (naša) prepričanja? Kateri skupinski procesi se odvijajo? Ali so doseženi cilji, ki smo si jih zastavili? Kaj vidimo kot osnovno usmeritev svojega dela? Kako se člani počutijo v skupini? Kje so zastoji? Kako in kdaj se pojavljajo? So problemi vsebinske ali organizacijske narave? Kakšni posegi so potrebni, da jih razrešimo? Za kaj sem (smo) pravzaprav odgovoren (ni) in kaj je sploh v moji (naši) moči, da lahko naredim(o)? Kakšna čustva nosim(o) v sebi? Kaj me (nas) predvsem spravlja iz tira? Kako se spoprijemam(o) z negativnimi čustvi? …

Supervizijsko vprašanje je ključno v procesu, saj usmerja proces. Vprašanje določa fokus in kamor gre fokus sledi tudi energija.

Primeri supervizijskih vprašanj:

 • »Kdo sem jaz kot vzgojiteljica?«
 • »Kako iz vsega znanja, izkušenj dobiti eno svojo pot in zamenjati službo?«
 • »Kako z zaupanjem predajati delo drugim, da ne delam vsega jaz?«
 • »Kako priti do svojega cilja?«
 • »Kako naj bom sama zase dovolj dobra?«
 • »Kako postaviti mojo pozitivno poslovno vizijo?«
 • »Kako postaviti jasno meje sodelavkam?«
 • »Ali sem naredila vse kar sem lahko?«
 • »Koliko energije in volje še imamo v timu za delo na projektu?«
 • »Kje nas zmanjka v timu, da ne dosežemo cilja?«
 • »Kako smo prišli do sem?«
 • »Koliko je to … etično?«
 • »Kako vzpostaviti komunikacijo z dijakom, ki se vedno bolj odmika, hkrati pa ga osebno ne srečujem, saj vse poteka na daljavo?«
 • »Kako na ustrezen način pokazati/dokazati, da na veliko področjih delam nadpovprečno in dobro?«
 • »Kako se sprijazniti s sistemom? Če sploh? Se podrediti ali vztrajati pri svojem?«
 • »Kako naj delam s klientom, ki ne želi sodelovati?«
 • »Zakaj se je to … zgodilo?«
 • »Kaj bi lahko drugače naredila?«
 • »Kako smo lahko kot tim boljši?«
 • »Kako naj delam z učencem, ki me gre na živce?«
 • »Kaj naj naredim, ko se mi dijaki preveč zaupajo?«
 • »Kako naj vzpostavim stik, odnos s starši, ki se do svojih otork neprimerno vedejo?«
 • »Kako naj povem kritiko, da me drugi sliši in da ne povzročim konflikta?«

Ta vnos je bil objavljen v Naslovne objave, News. Zaznamek za trajno povezavo.