Pristopna izjava

POSTANI ČLAN DRUŠTVA.

Članarina znaša 25 eur. Nakažete jo na račun društva s pripisom članarina.

Kot član/ica pridobite:

  • *kolegialno podporo in spodbudo,
  • *brezplačno udeležbo na spletnih večerih supervizije in koučinga,
  • *možnost sodelovanja v mednarodnem združenju ANSE: v medanrodnih intervizijskih skupinah, poletnih šolah, ANSE Talent Talks …,
  • *znižano kotizacijo na društvenih dogodkih,
  • *možnost soustvarjanja programa društva,
  • *občutek pripadnosti in zadovoljstva, da s plačano članarino omogočate delovanje drušva.