Kdo smo mi?

Društvo za supervizijo je bilo ustanovljeno leta 1997 in združuje supervizorje, ki delujejo na pedagoškem, socialnem, zdravstvenem in poslovno gospodarskem področju. Sedež društva je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani od koder prihajajo tudi prvi supervizorji razvojno edukativnega modela.

Loški Potok, junij 2021

Društvo vodi predsednik/ca skupaj z izvršnim odborom. Članarina znaša 20 eurov. Člani dobivajo vsa obvestila o dejavnosti društva na svoje elektronske naslove. Društvo prireja strokovna srečanja za člane in druge zainteresirane strokovnjake pri čemer imajo člani popust pri uveljavljanju kotizacij.

Društvo za supervizijo se je novembra 2016 preimenovalo v Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje.

Društvo je včlanjeno v evropsko supervizijsko združenje ANSE. ANSE je zveza društev za supervizijo Evropskih držav in predstavlja več kot 9000 supervizorjev in koučev iz 22 držav.

Odmevnejše dejavnosti so Poletne šole, ki jih ANSE organizira v sodelovanju z državo gostiteljico, Mednarodne intervizijske skupine, ki udeležencem nudijo priložnost za medsebojno učenje, spoznavanje supervizije v drugih državah in razvoj medkulturnih kompetenc. ANSE in partnerji izvajajo tudi projekt Vseživljenjskega učenja ECVISION, Evropski sistem za primerjavo in vrednotenje kompetenc supervizorjev.

Učenje je za nas na prvem mestu.

Predsednica:

Vesna Savarin

Člani izvršnega odbora so:

Janko Stergar, Anja Dangubič, Ajda Eiselt Čreslovnik, Darja Matičetova.

Člani nadzornega odbora so:

Tomaž Vec, Mojca Turman, Stanak Majc

Častno razsodišče sestavljajo:

Alenka Kobolt, Sonja Žorga

 

Kontakt: drustvoskos@gmail.com

Naslov:
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

Davčna številka: 99417707
(društvo ni zavezanec za DDV)

Poslovni račun:
Delavska hranilnica
SI56 6100 0001 5343 904