Koučing

Koučing je zelo hitro rastoča panoga, na internetu se najde zelo veliko ljudi, organizacij, člankov, blogov, video itd. ki se ukvarjajo s tem področjem. Google brskalnik najde več kot 265.000.000 zadetkov pod pojmom coaching. Leta 1999 je po podatkih največje zveze koučev – ICF – Mednarodna federacija koučev (ICF,2015) bilo 2,100 profesionalnih koučev, leta 2012 so po mednarodni raziskavi ocenili približno 47,500 profesionalnih koučev po vsem svetu, ki zaslužijo skupno na leto približno 2 billiona dolarjev.

Supervizija, treningi, koučing, mentorstvo, fasilitiranje, konzultacije moderiranje, mediacija so sorodna področja, ki se ukvarjajo z osebnim in profesionalnim razvojem posameznika, z upravljanjem s človeškimi viri, z razvojem timov in organizacij. Vsako področje ima svojo specifiko, nekatere stvari so pa skupne vsem: zavedanje pomena dobrih delovnih odnosov, učinkovita asertivna komunikacija, spodbujanje sprememb in razvoja, specifične komunikacijske tehnike (aktivno poslušanje, jaz sporočila, zrcaljenje, postavljanje vprašanj…), večanje učinkovitosti posameznikov, timov in organizacije…

Na spletu lahko najdete različne vrste koučinga: karierni, vodstveni, poslovni, profesionalni, osebni, osebnostni, življenjski, menedžerski, kreativni, vizualni, rehabilitacijski, holistični, duhovni, skupinski, transformacijski, energetski, kolegialni, v rešitev usmerjen itd. koučing. Ali pa koučing za ljubezensko življenje, za telo in um, za rast in razvoj, za sanje, za medsebojne odnose…

Kako poteka koučing?

Koraki so prilagojeni po video posnetku »How coaching works?« (Wellcoaches, 2008)

  •  Spoznavanje: dogovor na katerem področju bomo delali, kako, kje, kdaj bomo delali.
  • Vizija: pregled trenutne situacije in kam bi rad prišel, postavljanje ciljev.
  • Načrt:izdelava načrta, oblikovanje vmesnih korakov, ocena močnih in šibkih točk posameznika, kaj mu bo pomagalo in kaj bi ga lahko oviralo ali dejavniki podpore in tveganja.
  • Potovanje: uresničevanje korakov in preverjanje, reflektiranje, vmesna evalvacija, uvajanje novosti, opuščanje neučinkovitega vedenja, učenje bolj učinkovitega vedenja…
  • Uspeh in slovo: utrjevanje, zasidranje doseženih sprememb, evalvacija procesa, slovo.

Zgoraj opisani koraki v teoriji spominjajo na model koučinga CLEAR (Hawkins, 1980):

  • Contract: dogovor, pogodba. »Clerify the perpose«razjasnita namen.
  • Listen: poslušanje. »Listen to and share information.« poslušaj in podaj povratno informacijo. 
  • Explore: raziskovanje. »Explore alternatives.«raziskuj alternative.
  • Action: akcija, delovanje. »Agree action and next step.«dogovorita se o akciji in nadaljnjih korakih.
  • Review: pregled. »Review and close discusion.«preglejta in zaključita. 

Formula koučinga

 Ali, kako doseči učinkovitost:

Tim Gallwey je razvil coaching formulo, ki opisuje razmerje med uspehom in sposobnostmi posameznika. 

 p = P – i

Performance (uspešnost in dosežek)= Potencial (sposobnosti) – Interferences (notranje in zunanje motnje)

Uspeh je potencirani potencial in odstranjene motnje.

Več o koučingu lahko izveste pri naši članici Vesni Selan – Inštitut Intia.

*V Društvu upoabljamo izraz koučing, kovčing, coaching.