BRALNI KOTIČEK

KNJIGE:

STROKOVNI ČLANKI:

TEMATSKE REVIJE:

SOCIALNA PEDAGOGIKA, December, 2023: SUPERVIZIJA, tematska dvojna številka

Hrvaška strokovna revija posvečena superviziji: Ljetopis socijalnog rada , Vol. 30 No. 2, 2023.

SOCIALNA PEDAGOGIKA, december 2016, letnik 20, številka 03-04: IZBRANE TEME SUPERVIZIJE:

 • Uporaba nekaterih kreativnih metod in tehnik v superviziji –  Verbnik Dobnikar Tatjana
 • Geštalt v superviziji –  Verbnik Dobnikar Tatjana 
 • Ustvarjalnost v superviziji – premik k celostnemu pristopu supervizije – Knoll Claudia
 • Čuječnost, čuječno izkustveno učenje in razvojno-edukativni model supervizije – Stergar Janko
 • Kreativnost in kreativne tehnike v superviziji -Borštnar Irena

SOCIALNA PEDAGOGIKA, 2014, LETNIK 18, ŠTEVILKA 3/4: SUPERVIZIJA IN KOUČING:

 • Model narativnega in NLP koučinga: oris in primerjava – Vesna Selan Kure
 • Nekateri vidiki uporabe koncepta individuacije C. G. Junga – Janko Stergar
 • Razvoj poklicnih kompetenc učiteljev s pomočjo supervizije – Brigita Rupar
 • Mnogovrstnost vlog v superviziji – Ajda Eiselt
 • Odpor in ovire v superviziji – Liljana Miteva
 • Pomen supervizije za profesionalni razvoj likovnih terapevtov – Maja Toroš
 • Etične smernice za supervizorje – Ajda Eiselt
 • Dodatek: Etične smernice za supervizorje slovenskega Društva za supervizijo

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO, 2012, LETNIK 16, ŠTEVILKA 1/2: SUPERVIZIJA

 • Vsaka izkušnja, ki ostane nereflektirana, je izgubljena – Marta Vodeb Bonač
 • Komunikacija in postavljanje vprašanj v superviziji – Marja Čad
 • Šah v supervizijskem procesu – Sabina Jagodnik
 • Etična drža supervizorja – Ajda Eiselt
 • Vloga supervizije pri premagovanju stresa – Nina Koritnik
 • Intervizija kot prostor za refleksijo učiteljev – Vida Miloševič Arnold
 • Tietzejev model svetovanja med kolegi – Suzana Padežanin Lavuger
 • Pomen izbire časa in prostora za supervizijski proces – Sabina Jagodnik
 • Izkušnja supervizije skozi oči specialne pedagoginje – Jerneja Koselj

SOCIALNA PEDAGOGIKA, 2005, letnik 9, številka 1:

 • Primerjalna analiza supervizije, moderacije in debriefinga kot suportivnih metod pri strokovnem delu – Klemenčič Mija Marija
 • Je spol v superviziji res tako pomemben? – Mikič Anja in Žorga Sonja
 • Supervizija in prostovoljno delo – Grobelšek Andreja
 • Kognitivna pustolovščina: od konceptualnega k raziskovalnemu drevesu v superviziji (in včasih nazaj) – Rupnik Vec Tanja
 • Supervizija v akciji – drobci dogajanja s supervizijskega srečanja – Rupnik Vec Tanja
 • Vloga supervizanta v supervizijskem procesu – Slana Urška

SOCIALNA PEDAGOGIKA, 2003, letnik 7, številka 1:

 • Atributivna analiza v superviziji – Rupnik Vec Tanja
 • Teoretski in metodološki problemi procesa v superviziji – Kotnik Rudi
 • Evalvacija razvojno-edukativnega modela skupinske supervizije med pedagoškimi delavci – Rupar Brigita
 • Oblikovanje profesionalne identitete v procesu supervizije – Poljak Saša
 • Etika v superviziji – Hvala Erika
 • Projekt HASI – mednarodne supervizijske delavnice – Lasič Nuša, Gogala Švarc Barbara, Vodeb Bonač Marta

DIPLOMSKA, MAGISTRSKA IN DOKTORSKA DELA

Ta vnos je bil objavljen v Knjige, LITERATURA/POVEZAVE, Naslovne objave, News, Revije - tematske številke, Specialistična dela, Strokovni članki. Zaznamek za trajno povezavo.