Kouč

Kouč verjame v klientove zmožnosti, v to, da je sposoben, da sam poišče rešitve, da je klient strokovnjak svojega življenja. To je temeljno izhodišče kouča.

Je partner v razmišljanju in raziskovanju, s ciljem, da spodbudi klienta, da na izzive pogleda z različnih zornih kotov. Posledično klient odkrije nove možnosti in oblikuje potrebne korake proti želenemu cilju. 

Kočijaž, ki nas popelje do želenega cilja.

Kouč pomaga: jasno artikulirati cilje v treh življenjskih segmentih (kariera, družina, osebno življenje), odločno opredeliti prioritete na omenjenih treh področjih in pri osebnostnem razvoju.

Je izurjen, da posluša in zastavlja ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo do najboljših rešitev. 

Vloga kouča kot zrcalo in motivator, mentor, konzultant, učitelj, reševalec nalog in duhovni vodja. 

Pomaga stranki, da stranka sama najde rešitve brez ponujanja nasvetov in dajanja receptov.

Je strankin zaveznik, nekdo, ki stranki zares prisluhne, jo razume ter ji zaupa.

Odgovornost kouča: 

 • Stranko spodbuja, da razvija prožnost v vedenju, preizkuša neznano in se spusti na nova področja v svojem lastnem času.
 • Odkriti, razjasniti in poudariti cilje, ki jih stranka želi doseči.
 • Voditi stranko do ‘lastnega’ odkritja le-teh.
 • Najti način in poti, da rešitve in strategije, ki sledijo, prihajajo od/iz stranke same.
 • Stranki dovoli, pustiti popolno avtonomijo in svobodo.
 • Kouč postavlja močna – prodorna vprašanja, namesto da daje nasvete, opazuje in daje povratne informacije.
 • Uporablja jezik, ki nudi opolnomočenje. 
 •  Kouč je usmerjen na celotno osebo.

V Mednarodni federaciji koučev (International Coach Federation – ICF) so zaradi lažje definicije poklica kouča razvili naslednje strokovne veščine koučev:

 • Ustvarjanje temelja
  Spoštovanje etičnih pravil in profesionalnih standardov . Vzpostavljanje coaching dogovora. 
 • Soustvarjanje odnosa
  Ustvarjanje zaupnega in tesnega odnosa s stranko – kouč je “tukaj in zdaj” za svojo stranko.
 • Učinkovito komuniciranje 
  Aktivno poslušanje, razumevanja konteksta in podpiranja stranke, da se besedno in nebesedno izrazi. Sposobnost zastavljanja ustreznih vprašanj, ki pripeljejo do koristnih in uporabnih informacij. Neposredna komunikacija. 
 • Podpiranje procesa učenja in dosežkov/rezultatov Ustvarjanja stanja zavedanja (ozaveščanja). Oblikovanje akcijskih načrtov. Zastavljanje ciljev. Obvladovanje napredka in prenašanje odgovornosti.