Vizija in cilji društva

VIZIJA DRUŠTVA

Smo strokovna avtoriteta na področju supervizije, koučinga in organizacijskega svetovanja v Sloveniji in tujini. Spodbujamo stalno osebno, strokovno in karierno rast posameznikov, skupin in organizacij. To dosegamo preko načrtnega reflektivnega delovanja, zavzemanja meta pozicije in kritičnega mišljenja v superviziji, koučingu, svetovanju, interviziji in metasuperviziji. Naš cilj je izboljšanje učinkovitosti in kakovosti dela, komunikacije, harmoničnih odnosov in zadovoljstva naših uporabnikov. Še posebej nam je pomembno fleksibilno odzivanje na njihove potrebe ter njihovi dosežki, uspehi in razvoj.

Strokovnost, interdisciplinarnost, kompetentnost, fleksibilnost in delovanje v mednarodnem prostoru so naše odlike. Z odprto komunikacijo in empatijo soustvarjamo varno okolje, ki omogoča izkustveno učenje, integracijo osebne in strokovne rasti. Na področju šolstva, zdravstva, sociale in gospodarstva ponujamo strategije za izboljšanje učinkovitosti v delovnem okolju. Pri svojem delovanju smo zavezani etičnim in strokovnim standardom.

Pri vodji cenimo vodstvene in organizacijske sposobnosti, proaktivnost, žar za udejanjanje vizije ter spodbujanje sinergičnega delovanja članov društva.

Društvo je prostor za izmenjavo znanj in izkušenj s področja našega delovanja. Preko študijskih dni, delavnic in izobraževanj članom omogočamo refleksijo lastnega delovanja, ohranjamo njihovo aktivnost in radovednost. Nudimo priložnosti za mednarodno povezovanje in druženje. Aktivno soustvarjamo našo stroko, se pri tem povezujemo, nudimo informacije in spremljamo strokovne trende. Prepoznavni smo po strokovnosti, refleksivni pozitivni naravnanosti, usmerjenosti k odličnosti in učinkovitosti. Naše delo je transparentno.

CILJI DRUŠTVA

  • izmenjava informacij in izkušenj ter razvijanje različnih oblik sodelovanja posameznikov in organizacij, ki se ukvarjajo s supervizijo, na nacionalni in mednarodni ravni,
  • prirejanje strokovnih srečanj ter oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki posvetovanj, seminarjev, konferenc in podobno,
  • obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih na področju supervizije,
  • uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike ter poklicne avtonomije na področju supervizije,
  • spodbujanje usposabljanja supervizorjev in skrb za kvaliteto supervizije s pomočjo uveljavljanja mednarodnih standardov v izobraževalnih programih za supervizorje,
  • razvijanje mreže intervizijskih in supervizijskih skupin med člani Društva in organizacijami.