Dr. Nataša Dernovšček Hafner

Ime in priimek

 

Dr. Nataša Dernovšček Hafner

Naslov Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
Telefonska številka 01 522 26 95
Elektronski naslov natasa.dernovscekhafner@kclj.si
Področje supervizijskega dela/koučinga supervizija v zdravstvu
Supervizijski/koučing model  in oblika razvojno-edukativni model
Izobrazba in usposobljenost dr. psihologije, mag. znanosti s področja psihologije, univ. dipl. psih.
Zaposlitev UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Reference (izkušnje, članki) do 5 navedb

1. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Supervizija za zaposlene v zdravstveni in babiški negi : strokovno učno gradivo. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2017. 6 str. [COBISS.SI-ID 4235436]

2. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Pomen supervizije za zaposlene v zdravstveni in babiški negi : vabljeno predavanje na 11. kongresu Zdravstvene in babiške nege Slovenije, 27. 11. 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4657324]

3. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Pomen supervizije za zaposlene v zdravstveni in babiški negi = The importance of supervision for the employees in health care and midwifery care. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), KVAS, Andreja (ur.). Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem : zbornik prispevkov z recenzijo, 11. KONGRES zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2017, Predoslje. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic. 2017, str. 285-290.  https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kongres_90let_opt.pdf. [COBISS.SI-ID 4657068]

4. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Supervizija v zdravstvu. V: AJDUKOVIĆ, Marina (ur.). Supervizija za suvremene prakse : knjiga sažetaka. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Zavod za socijalni rad: Biblioteka socijalnog rada. 2018, str. 22. [COBISS.SI-ID 4783276]

 

Ta vnos je bil objavljen v Nerazvrščeno, Supervizorji. Zaznamek za trajno povezavo.