Nuša Lasič

 nusa
E-pošta: nusa.lasic50@gmail.com

 

Področje supervizijskega dela: Na področju vzgoje in izobraževanja-v vrtcih, šolah in na Pedagoški fakulteti.
Supervizijski model  in oblika: Razvojno edukativni model
Izobrazba in usposobljenost: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v Ljubljani-specialistični študij supervizije
Zaposlitev: v šoli in vrtcu, sedaj v pokoju
Reference (izkušnje, članki) do 5 navedb:

Specialistično delo, Prispevek supervizije k spreminjanju in uravnoteženosti učnih stilov, Pedagoška fakulteta, 2005, COBBIS.SI-ID: 6146633.

Reševanje problemov v superviziji z vidika akcijskega raziskovanja, V: Kobolt, Alenka (ur), Metode in tehnike supervizije, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2004, str 204-215, ISBN 86-7735-062-4.

Projekt HASI-mednarodne supervizijske delavnice, Socialna pedagogika, letnik 7, 2003, št.1, str.105-116, ISSN 1318-8267.

Supervizija v vrtcu-potreba ali privilegij, Šolsko svetovalno delo, letnik 9, 2005.

 

Ta vnos je bil objavljen v Supervizorji. Zaznamek za trajno povezavo.