SIMPOZIJ: Supervizija in koučing – uvidi v strokovno prakso

Vljudno vabljeni v soboto, 30. september 2017 v prostore ICPE, Dunajska 104, Ljubljana.

Prijava do 25. 09. 2017 na naslov drustvoskos@gmail.com

Kotizacija znaša 20€, plačljiva na TRR društva pri Delavski hranilnici SI56 6100 0001 5343 904 ali v gotovini ob registraciji na dan simpozija.

Simpozij organiziramo v sodelovanju z Inštitutom Knol – www.institutknoll.eu

Program:

8.30-9.00Registracija udeležencev  
9.00-9.20Pozdrav in glasbeni uvod Brigita Rupar, študenti Inštituta Knoll
9.20-9.50Pomen supervizije pri strokovnem delu z ljudmiTomaž Vec
9.50-10.10Gibalni utrinekClaudia Knoll
10.10-10.30Evropski okvir kompetenc za supervizijo in koučingBrigita Rupar
10.30-11.00Dogajanje na evropski sceni Vesna Selan
11.00odmor
11.30-13.00

IZKUSTVENE DELAVNICE

1A) Marina Ristić: Kako biti učinkovit supervizant (Trubarjeva dvorana)

1B) Claudia Knoll: Glasbena improvizacija v superviziji (učilnica)

1C) Petra Založnik: Orodja za vodenje skupinskih procesov (Prešernova dvorana)

13.00odmor
14.15-15.45

2A) Ajda Eiselt: Supervizija in etične dileme pri delu (Trubarjeva dvorana)

2B) Vesna Selan in Anamarija Mulej: Preobrazba v koučingu (učilnica)

2C) Petra Založnik: Kako do uvidov v superviziji (Prešernova dvorana) 

16.00-16.30Okrogla miza in zaključek

Brezplačno parkiranje pred Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo na Dunajski 102 (nasproti kraja dogodka).

Predstavitev:

Brigita Rupar

Predsednica Društva in dolgoletna supervizorka. Doktorica edukacijskih ved in specialistka supervizije.  Zaposlena na Zavodu RS za šolstvo kot predstojnica območne enote Ljubljana. Pri svojem delu udejanja načela odprte in sproščene komunikacije ter sodelovalnega učenja.

V prispevku bo predstavljen Evropski okvir kompetenc za supervizijo in koučing, ki ga je izdelala ekspertna skupina evropskega združenja za supervizijo ANSE. Gre za evropski sistem primerljivosti in potrjevanja kompetenc supervizorjev, ki omogoča jasna in uporabna merila za ocenjevanje supervizijskih kompetenc.

dr. Tomaž Vec, specialist psihološkega svetovanja, je zaposlen na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in že vrsto let izvaja supervizijo na različnih področjih. V prispevku nameravam predstaviti izvore kompleksnosti dela z ljudmi ter, kaj in, s kakšnimi cilji lahko
supervizija nudi oporo strokovnim delavcem.

Claudia Knoll je diplomirana glasbena terapevtka iz Nemčije, leta 2016 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani magistrirala v programu Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje. V Sloveniji deluje v okviru Inštituta Knoll v Kranju, kjer vodi triletni študij glasbene terapije. Terapevtsko delo trenutno opravlja pretežno na področju otrok in odraslih s težkimi razvojnimi motnjami.

Opis delavnice: Glasbena improvizacija v superviziji  lahko bistveno obogati supervizijo, ker dodaja pretežno verbalnim procesom možnost spontanega, igrivega in nepredvidljivega raziskovanja. V delavnici bo predstavljena metoda proste glasbene improvizacije, kot je uporabljena v superviziji glasbenih terapevtov in vedno več tudi drugih strokovnjakov na področju dela z ljudmi. Udeleženci ne potrebujejo glasbenega predznanja.

Anamarija Mulej je inspirativni kouč in Nlp trenerka. S pomočjo sodobne umetnosti in kreativnih konceptov izvaja delavnice in osebna srečanja, kjer spodbuja intuitivno razmišljanje, proaktivnost in aktiviranje posameznikovih potencialov na poti osebne rasti in napredka. V ta namen je razvila igrivo metodo inspirativnih kartic Obrazi navdiha za usmerjanje ustvarjalnega potenciala na poti samorazvoja in preobrazbe.

Vesna Selan supervizijo in koučing prepleta z delavnicami o komunikaciji – tudi v angleščini, namenjenim različnimi ciljnim skupinam: zdravnikom, pravnikom, turističnim vodnikom, študentom. Motivira jo osebni razvoj, prenos izkušenj in znanj iz vedenja v življenje, ozaveščanje vseh plasti bivanja in preseganje obstoječega stanja.

 Opis delavnice: Preobrazba v koučingu. Izhodišča delavnice so sinergetika, NLP in narativni model koučinga, v kombinaciji z inspirativno metodo Obrazi navdiha. Cilj je izkusiti in raziskati, kaj deluje zame, ko se želim na področju svoje kariere premakniti naprej v smeri svojih ciljev in preobraziti obstoječe stanje v želeno. Poudarek bo na izkušenjskem raziskovanju, soustvarjanju, ozaveščanju in preseganju. Vsak udeleženec se bo skozi praktičen primer lahko preskusil v vlogi kouča in/ali klienta.

Marina Ristić, uni.dipl. socialna pedagoginja, v kratkem bo zagovarjala magistrsko delo – Soustvarjanje supervizijskega procesa. Delavnica Kako biti učinkovit supervizant se bo ukvarjala s tem, kako optimalno izkoristiti supervizijski proces za profesionalni in osebni razvoj. Preko izkustvenega dela bodo udeleženci dobili priložnost razvijati t.i. “notranjega supervizorja”.

Petra Založnik je pedagog in sociolog kulture, ki že skoraj desetletje deluje na področju formalnega in neformalnega učenje ter izobraževanja. Zadnjih nekaj let pa njeno področje delovanja predstavljata tudi vodenje skupinskih procesov in pripovedovanje zgodb. Pri svojem delu si prizadeva za odpiranje novih perspektiv, kvalitetno komunikacijo ter iskrivo povezovanje med posamezniki.

Orodja za vodenje skupinskih procesov: udeleženci bodo ozavestili kaj je skupina, skupinski proces in kateri so ključni pogoji za dobro sodelovanja skupine.  V delavnici bodo spoznali tudi kaj pomeni vsebinsko nevtralno vodenje procesov in katere so osnovne veščine in orodja moderatorja.  V zaključnem delu pa se bodo seznanili z » sedmimi pomočniki«, ki so temelj za vključujoče vodenje skupin.

Kako do uvidov v superviziji:  z metodo svetovne kavarne bomo skupaj raziskali vprašanje uvidov v superreviziji. Sodelovanje, delitev znanja in izkušenj, porajanje idej in vzpostavitev dialoga pa bodo glavno vodilo pri iskanju naših odgovorov. Ustvarjalen proces bo udeležencem omogočil skupno učenje ter raziskovanje svojih potencialov in potencialov skupine.

Ajda Eiselt Čreslovnik je supervizorka in specialna ter rehabilitacijska pedagoginja. Vodi supervizijske skupine v različnih organizacijah, v procesu se rada zateka h kreativnim pristopom. Že od njenih supervizijskih začetkov jo privlači področje etike v superviziji in je avtorica prispevkov na to temo ter avtorica etičnih smernic Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje.

Tema njene delavnice so etične dileme pri delu in vloga supervizije pri razreševanju dilem. Uvodni nagovor bo udeležence spodbudil k razmišljanju in brskanju po spominu o etičnih vprašanjih, ki smo jih morda kdaj v preteklosti prezrli. Konkretni primeri bodo ilustrirali, da je poslušnost lahko strahopetna krepost, da meje niso dokončne in da splošna moralna praksa ni nujno najboljša samo zato, ker je splošna.

Ta vnos je bil objavljen v Naslovne objave, Nerazvrščeno, News. Zaznamek za trajno povezavo.